Geen categorie

Hoe kan je een vochtige muur herstellen?

Een foto van een vochtige muur

Heel vervelend als je te maken hebt met vochtige muren, waarvan de oorzaak in- en extern gezocht kan worden. Vochtige muren ontstaan niet zomaar. In de meeste gevallen is sprake van een serieus vochtprobleem als blijkt dat de muren in jouw woning vochtig zijn.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

Wat is een vochtige muur?

Zo kan een vochtige muur ontstaan door condenswater, optrekkend vocht, lekkages maar net zo goed door doorslaand vocht of door beschadigingen aan gevel en dak. Neem vochtige muren in elk geval wel altijd serieus. Vocht kan ook jouw huis namelijk steeds verder aantasten en daardoor raken zelfs de bouwkundige constructies van de wanden en plafonds verzwakt. Er kan door vochtige muren schimmel ontstaan en schimmels zijn allesbehalve goed voor de gezondheid.

Condensatie en het gebrek aan ventilatie

In veel gevallen wordt een vochtige muur veroorzaakt door condensatie. Dit kan ontstaan als sprake is van een hoge luchtvochtigheid en een gebrek aan ventilatie. Op die manier kan waterdamp niet aan de ruimte ontsnappen en daardoor gaan de dampen zich aan de oppervlakken hechten. Dit kan zowel op stroeve als op poreuze oppervlakken gebeuren. Vaak is sprake van een continu proces waardoor de muren op den duur verzadigd raken. Is dat aan de orde, dan kunnen er zomaar vochtige plekken op de muren verschijnen.

Vochtproblemen op de lagere verdiepingen

De vochtige muur kan ook een gevolg zijn van opstijgend vocht. Er is dan vrijwel altijd sprake van een vochtprobleem in de lagere verdiepingen zoals de kelder of de kruipruimte. Vocht zoekt een uitweg en stijgt vervolgens naar hoger gelegen niveaus. Zo kan waterlast in de kelder dus uiteindelijk resulteren in vochtproblemen in de slaapkamer, hoe onwerkelijk dit ook klinkt.

De vochtproblemen kunnen ook van buitenaf ontstaan, als sprake is van doorslaand vocht. Dit gebeurt vooral als de gevel van de woning niet meer waterafstotend is. Er kunnen op die manier plaatselijke lekkages ontstaan. Op de zwakkere plekken krijgt vocht de gelegenheid om binnen te dringen. Via de buitenmuren worden vervolgens de binnenmuren bereikt. Als je last hebt van optrekkend vocht op de buitenmuur? Lees hier meer.

Hoe herken je een vochtige muur?

Heb is belangrijk om vochtige muren zo snel mogelijk te herkennen. Het herkennen van een vochtige muur is niet ingewikkeld. Heb jij een vermoeden dat sprake is van een vochtige muur, check dan je pleisterwerk, het behang en de verflaag op de muur. Zie je iets loskomen? Dan is de kans levensgroot dat je te maken hebt met vochtproblemen. Check ook je plinten.

Heb je meer pissebedden en zilvervisjes in het huis, dan duidt dat ook op vochtige muren. Gebruik bovendien je neus als je vochtige muren wilt herkennen. Ruik je vooral een muffe geur, dan is de kans op vochtige muren ook al levensgroot. Ben je er redelijk van overtuigd dat je te maken hebt met een vochtige muur, dan is de volgende stap het vaststellen van de juiste diagnose. Zijn de vochtige muren het gevolg van opstijgend vocht, doorslaand vocht of liggen er condensatieproblemen aan ten grondslag?

De natuurlijke ventilatie van oude woningen

Wat betreft condensatie is het nog goed te vermelden dat er ten onrechte gedacht wordt dat dit alkleen kan gebeuren wanneer je een oude woning hebt. Dit verschijnsel kan ook in nieuwe woningen voorkomen. De grote oorzaak van dit probleem is zoals gezegd een gebrekkige ventilatie.

Nou hebben oude woningen vanwege hun leeftijd vaak nog wel kieren en spleten waardoor er sprake is van natuurlijke ventilatie. Nieuwe woningen hebben die kieren en spleten dus niet. Zo is het dus prima mogelijk dat een huis dat net geïsoleerd is toch te maken krijgt met vochtproblemen, zeker ook de nieuwbouwwoningen.

De woning verliest de beschermende schil en vocht krijgt zo vrij spel

Ook doorslaande vocht is een oorzaak die erg serieus genomen wordt. De woning is dan de beschermende schil verloren. Regenwater kan dan heel gemakkelijk binnendringen via de scheuren in steen- en voegwerk

De muren zullen bovendien vocht absorberen. Daardoor raken de muren op en duur verzadigd. Vocht slaat dan door naar de binnenmuur, die nu ook vochtig zullen worden. Er kan dan schimmel ontstaan en er kunnen bovendien tal van andere problemen ontstaan. Of heb je last van opstijgend vocht?

Wat kan er gebeuren bij een vochtige muur?

Een vochtige muur laat je nooit onbehandeld. Doe je er niets aan, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Vochtige muren zijn meer dan alleen hinderlijk in elk geval. Ze vormen een serieuze bedreiging voor elke woning. Vocht zal op termijn het materiaal waarvan de muren zijn gemaakt steeds weker maken. Daardoor heeft vocht dus een zeer negatieve invloed op de algehele conditie van de woning.

Ook de zogenaamde bedekkingsmaterialen gaan kracht verliezen als er sprake is van vochtproblemen. Daardoor zal bijvoorbeeld behang niet langer goed hechten en loslaten. Ook gaan pleisterwerk en verflagen afbrokkelen en loslaten en door vochtige muren kunnen ook schimmels ontstaan. Schimmels kunnen een bijzonder nadelige invloed hebben op de gezondheid. Bovendien is bekend dat als sprake is van vochtige muren, de luchtvochtigheid in de ruimte toeneemt. Ook dat kan voor serieuze gezondheidsproblemen zorgen.

Niemand zit te wachten op deze huisdieren

Een vochtige en slechts geventileerde omgeving kan allerlei gezondheidsklachten opleveren. Denk maar eens aan problemen aan de luchtwegen, hoofdpijn en vermoeidheid. Ook reumatische klachten kunnen om genoemde reden erger worden. Schimmels zijn vaak de directe oorzaak van deze klachten.

Zelfs de kleinste schimmelsporen kunnen al voor lichamelijke reacties zorgen. Ook de aanwezigheid van zilvervisjes, papiervisjes, oorwormen en pissebedden tonen vaak een vochtige muur aan. Deze insecten zijn weliswaar niet meteen schadelijk, er is niemand die dergelijke insecten echter graag in huis heeft.

Hoe behandel je een vochtige muur?

Het herkennen van een vochtige muur is de eerste stap, het achterhalen van de bron van de problemen de logische tweede stap. De derde en meest belangrijke stap is het behandelen van de muren. De gevolgen voor de gehele woning als je de vochtproblemen onbehandeld laat, zijn verstrekkend en hebben invloed op de waarde van de woning. Kijken we naar de behandeling van de ontstane vochtproblemen, dan zijn er behoorlijk wat opties.

Is er sprake van opstijgend vocht, doorslaand vocht of condensatie?

In eerste instantie is het dus belangrijk om vast te stellen of er sprake is van opstijgend vocht, doorslaand vocht of condensatie in jouw woning. Ook kan er bijvoorbeeld nog sprake zijn van een lek in een leiding of kunnen er teveel zouten in de muren aanwezig zijn. Heb je de oorzaak weten te achterhalen, dan is het een kwestie van behandelen en zorgen dat de muren weer droog worden. Worden de vochtproblemen veroorzaakt door opstijgend vocht?

Dan wordt het injecteren van de muren als de beste oplossing gezien. Wat betreft de prijs, de eenvoudige wijze waarop dit tot stand kan worden gebracht en de bewezen effectiviteit wordt injecteren als beste oplossing van dit probleem gezien. Beter als bijvoorbeeld onderkapping. Deze manier van werken is weliswaar effectief, er ontstaat erg veel schade en je hebt er erg veel nawerk van.

Muren moeten aan de binnen- en de buitenkant vaak helemaal hersteld worden en dat gaat je behoorlijk wat geld kosten. Ventilatiekokers worden in ons land ook wel gebruikt om iets aan het probleem dat opstijgend vocht heet te doen. Je werkt dan met een koudebrug en het vocht in de muren wordt gewoon naar buiten afgevoerd.

Doorslaand vocht voorkomen door het laten impregneren van je huis

Is er sprake van een condensatieprobleem, dan is de oplossing eigenlijk heel erg simpel. Je moet beter gaan ventileren. Dit kan op natuurlijke wijze maar ook door te kiezen voor mechanische ventilatie. Is mechanische ventilatie de beste optie, dan is dit te complex om zelf te doen en doe je er verstandig aan een specialist in de arm te nemen. Is er sprake van een lek in de leiding, dan dien je dit lek uiteraard te herstellen.

Dit is iets dat je altijd door de vakman uit laat voeren. Ook dit is een complexe klus die je niet zelf uit kunt voeren. Is er sprake van doorslaand vocht, dan is de beste oplossing het laten impregneren van je huis. De zwakke plekken in de gevel worden dan aangepakt en worden weer waterdicht gemaakt.

Vocht krijgt zo de kans niet om muren binnen te dringen. Tenslotte kan er sprake zijn van teveel muurzouten die voor vochtige muren zorgen. In dat geval is het verstandig om een zoutmembraan aan te laten brengen. Inderdaad, ook dit is werk voor de specialist.

Het kan weken tot maanden duren voor een muur weer helemaal droog is

De genoemde behandelmethodes zijn geen wondermiddelen. Natuurlijk is de muur niet meteen helemaal droog als je een van genoemde oplossingen hebt gekozen. Heb geduld, want er zijn gevallen bekend dat het weken en zelfs maanden kan duren voor de muren weer droog zijn. Besef altijd dat aanhoudende vochtige muren nadelig zijn voor de constructie van de woning.

Dit kan tot schade leiden aan het pleisterwerk, houten balken kunnen gaan rotten en metalen constructies kunnen gaan roesten. Zaak dus om vochtige muren op tijd te herkennen. Wacht in elk geval nooit te lang met het behandelen van muren die vochtig zijn.