Geen categorie

Optrekkend vocht buitenmuur herkennen en behandelen

Foto van optrekkend vocht op een buitenmuur

Optrekkend vocht kan een probleem veroorzaken in elk huis.  Het is vocht dat met de tijd de weg naar boven vindt, naar hoger gelegen verdiepingen in de woning of in het bedrijfspand.  Hoe dan ook, optrekkend vocht in de buitenmuur leidt vrijwel altijd tot problemen. Die problemen kunnen in ernst uiteenlopen.

Wat wordt er besproken in dit artikel:

Wat is optrekkend vocht in de buitenmuur?

Zo kan er een muffe geur in je woning ontstaan, maar kunnen ook vochtplekken op muren en plafond veroorzaken. Dit kan vervolgens weer leiden tot loslatend behang, afbladderende verf, pleisterlagen en loslatende plinten en zelfs houtrot. Ook schimmelvorming kan het gevolg zijn van optrekkend vocht.  

Dit kan weer gezondheidsklachten veroorzaken. Optrekkend vocht komt zowel in de buiten- en binnenmuur voor. Een veel voorkomende manier waarop vocht naar boven optrekt is via de kelder. De kelder of de kruipruimte bevindt zich onder de grond en is daardoor gevoeliger voor vochtproblemen,

Materiaal en grondwaterpeil

Vocht kan op verschillende manieren de kelder of de kruipruimte binnendringen. Zo kan het gaan om grondwater dat de ruimte insijpelt omdat de kelder zich onder het grondwaterniveau bevindt.  Na een fikse regenbui kan eveneens water naar binnen sijpelen. Ook condensatie in de kelder voor serieuze vochtproblemen zorgen. Vaak is in kelder geen of amper sprake van ventilatie.

Dat maakt dat vochtige lucht kan zorgen voor de vorming van condens. Vanuit de kelder zal het vocht op termijn naar boven optrekken om daar vervolgens steeds meer schade aan te richten.  Het probleem dat optrekkend vocht heet zie je vooral bij oudere huizen. De mate van overlast heeft onder meer te maken met grondwaterpeil en het materiaal waarmee de woning gemaakt is. 

Het grote probleem is vaak dat er op grondniveau vaak geen waterkering geplaatst is. Door het ontbreken van een dergelijke waterkering heeft grondvocht vrij spel en vervolgens neemt de muur het vocht op.  Overigens kan alleen sprake zijn van optrekkend vocht als de volle muren op eigen funderingen staan. Voor de binnenmuur geldt dat optrekkend vocht voorkomt op muren die steunen op een ondervloer van cement of vochtig beton.

Hoe herken je optrekkend vocht in de buitenmuur?

Optrekkend vocht kan zowel bij een buiten- als de binnenmuur optreden. Er zijn verschillende indicaties die wijzen op optrekkend vocht.  Zo is als er sprake is van opstijgend vocht de muur vaak tot een hoogte tussen de 80 en 120 centimeter nat, terwijl de vloer droog is. Is ook de vloer nat, dan is er weliswaar een vochtprobleem maar wordt dit niet veroorzaakt door opstijgend vocht maar is vaker sprake van insijpelend regenwater of een lekkage.

Optrekkend vocht is te herkennen aan verf of behangpapier dat loskomt van de muur en begint af te bladderen. Heb je sierpleister, en begint dat te verkleuren of af te brokkelen, dan is vaak sprake van opstijgend vocht. Ook het ontstaan van schimmels op de muur duidt op optrekkend vocht, net als het ontstaan van vlekken en witte zoutkringen op de muren. Vaak ruikt de ruimte muf en plinten kunnen zomaar breken of loslaten.

Wat zijn de gevolgen van optrekkend vocht?

Optrekkend vocht is iets dat je zeer serieus moet nemen. Behalve de schade die aan de muren kan ontstaan en de kostenpost die dat met zich meebrengt, kan optrekkend vocht ook behoorlijke gezondheidsklachten veroorzaken. Is er sprake van optrekkend vocht, dan stijgt de relatieve vochtigheidsgraad in de ruimte.

Het is bewezen ongezond als je te lang in een te vochtige ruimte verblijft. Zeker mensen die te kampen hebben met gevoelige luchtwegen kunnen hinder ondervinden van de hoge luchtvochtigheidsgraad. Te lang verblijven in een vochtige ruimte kan klachten als hoofdpijn, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Vanwege de hoge luchtvochtigheid kunnen schimmels en ook huisstofmijt zich gemakkelijke vermenigvuldigen. Mensen die te maken hebben met pijnlijke gewrichten ervaren in vochtige ruimtes een verergering van hun klachten. Voldoende redenen dus om optrekkend vocht heel series te nemen.

Gevolgen voor de energierekening

Een ander gevolg van optrekkend vocht is dat vaak sprake is van structurele schade. Die schade is aan de binnenkant visueel, maar ook de buitenmuur kan door optrekkend vocht aangetast worden. De bakstenen worden vochtig en gaan op termijn verpulveren. Door de combinatie van vochtophopingen en vrieskou kunnen deze stenen ook gaan barsten als het vriest. Optrekkend vocht heeft ook gevolgen voor de energierekening.

Vanwege het optrekkend vocht zal de luchtvochtigheid in het huis steeds hoog zijn. Het is een gegeven dat hoe vochtiger de lucht is, hoe meer energie noodzakelijk is om de lucht op te warmen. Daardoor zal de maandelijkse energierekening stijgen.

Hoe kan je optrekkend vocht in de buitenmuur behandelen?

Nu duidelijk is geworden dat optrekkend vocht iets is waar je liever niet mee te maken krijgt, is het zaak in te grijpen. Iets aan het probleem te doen. Er zijn verschillende manieren om vocht te bestrijden. Welke van de oplossingen het meest geschikt is voor jouw woning, is afhankelijk van een aantal factoren. De staat van jouw woning en jouw budget zijn twee aspecten die in dat kader een rol spelen.

Het injecteren van de muren is een beproefde methode iets aan het probleem te doen

Een veel gebruikte methode die toegepast wordt om iets aan het probleem dat optrekkend vocht heet te doen is het injecteren van de muren van de woning. Je injecteert de muur dan met een vochtwerend product. Het principe is en klinkt weliswaar simpel, toch is het injecteren van de muren precisiewerk. Enige kennis van zaken is essentieel, wil je zelf de muren op de juiste wijze injecteren.

Vaak worden er net boven het grondniveau gaten in de buitenmuur gemaakt, vaak om de tien centimeter. Die gaten worden vervolgens opgevuld met een vochtwerend middel, vaak een gel of een vloeistof. Het middel zal in de gaten gaan uitzetten in het metselwerk. Op die manier wordt voorkomen dat het optrekkend vocht de woning kan binnendringen. Heb je alles opgevuld, dan kunnen de muren uitdrogen en opnieuw bekleed worden.

Onderkapping en de ‘bijwerkingen’

Een andere manier om iets aan het probleem te doen is om de muren te onderkappen. In dat geval worden er horizontale sleuven in het metselwerk gefreesd of gekapt. Op die maner wordt de woning als het ware iets opgetild. De ruimte die zo vrijkomt wordt gebruikt om een vochtkering aan te brengen. Daardoor reken je definitief af met optrekkend vocht. Heel lang werd bij het toepassen van deze methode roofing toegepast. Roofing verweerde echter. Om die reden kiest men tegenwoordig liever voor een kunststof waterkering.

Nadeel van deze manier van werken is dat er altijd veel stof vrijkomt en er ook schade kan ontstaan. Je moet nadien de muren opnieuw afwerken langs beide zijden. De binnenmuur zal bijvoorbeeld opnieuw van een pleisterlaag voorzien moeten worden. De buitenmuur zal bovendien ook hersteld moeten worden na het aanbrengen van een onder kapping.

Je kunt ook kiezen voor het plaatsen van ventilatiekokers

Nog weer een andere methode om toe te passen als sprake is van optrekkend vocht is het plaatsen van ventilatiekokers. Dit is wel een typische Nederlandse methode. Ventilatiekokers plaatsen betekent dat er elementen met een keramische koker in de al vochtige muren geplaatst worden.

Er worden twee openingen in elementen aangebracht en als vanzelf ontstaat zo een luchtstroom in de door optrekkend vocht geteisterde muur. Vervolgens koelt de lucht af en ontstaat iets dat men een koudebrug noemt. Het vocht in de muur trekt vervolgens naar de koudebrug en wordt daarna afgevoerd naar buiten.

De beste manier om iets te doen aan optrekkend vocht?

Wat de beste methode is? Als je puur technisch kijkt, dan is onderkappen verreweg de beste oplossing. De aangebrachte kunststof waterkering is volledig waterdicht namelijk. Om die reden wordt dit principe bij nieuwbouwwoningen toegepast. Nadelen zijn er echter ook. We noemen bijvoorbeeld de hoge kostprijs en het gevaar dat bestaat op scheuren in de muren. Ook is het onderkappen van de muur een best complexe klus. Om genoemde redenen wordt er steeds minder voor onder kapping gekozen.

De kosten die het herstellen van de muren met zich meebrengt is aan de hoge kant. Dan zou het zelfs eerder aantrekkelijk zijn om de muur helemaal opnieuw op te bouwen. Als we verhouding tussen de prijs, de efficiëntie en de haalbaarheid op één hoop gooien, dan is injecteren eigenlijk de beste en ook meest haalbare oplossing. Injecteren gebeurt ondertussen al heel lang en is een uiterst doeltreffende manier van  het bestrijden van optrekkend vocht gebleken. En hoewel het enige precisie vraagt, is het een niet al te grote ingreep die bovendien geen schade op zal leveren aan de muren van de woning.

Schakel een specialist in

Heb je te maken met dit probleem, dan is het altijd verstandig om een specialist in de arm te nemen. Die kan als geen ander de oorzaak achterhalen en kan kijken hoe de bron van deze ellende op de beste manier aan te pakken is. Je weet dan bovendien zeker dat de werkzaamheden op de enige juiste wijze uitgevoerd worden en dat je voorgoed afrekent met dit probleem. De investering verdien je onder meer terug door de lagere energierekening als je straks van het probleem dat optrekkend vocht heet verlost bent.

Aanbevolen producten: